Psyknett Employ

Trygghet og orden for private psykologer

Hva

Vi gjør hverdagen enklere og tryggere for privatpraktiserende psykologer.

PNE tilbyr et fullverdig ansettelsesforhold i et kollektiv av likesinnede.

Dette gir psykologen alle fordelene man går glipp av som selvstendig næringsdrivende.

Hvordan

Ansatte hos oss beholder friheten og kontroll over egen virksomhet. Vi tar oss av alt det andre: regnskap, skatt, moms, pensjon, sykepenger og forsikringer.

Vi er ikke et bemanningsbyrå. Hos oss er ansettelsen fast og du er ansvarlig for egen inntekt.

Hvorfor

De fleste privatpraktiserende psykologer har enkeltpersonsforetak eller et AS hvor ansvaret ligger på den enkelte. Vi gir deg trygghet, tilbyr stordrift, ansattgoder og fellesskap; ja, rett og slett en omsorg som kanskje er ukjent for mange selvstendige. Du fortsetter din praksis som før, men som ansatt i hos oss slipper du å tenke på alt byråkratiet.

Full frihet

Friheten er et av de største godene for deg som jobber som selvstendig næringsdrivende, enten du har et enkelpersonsforetak eller det er i eget AS. Samtidig vet du at vanlige lønnsmottakere har flere andre goder og større trygghet enn deg.

Les mer

Hva koster det å være ansatt i PNE?

Andel av felleskostnader
+ 7,5 % av overskuddet*

Dette inkluderer:

• sykepenger fra dag én
• gruppelivforsikring
• pensjon
• tilskudd NPE
• yrkesskadeforsikring
• fritidsulykkeforsikring
• reiseforsikring jobb/fritid med familiedekning
• helseforsikring
• regnskap
…med mer!

Ønsker du å bli en del av PNE AS ber vi deg fylle ut dette skjemaet. Har du spørsmål underveis, ring oss på 4000 1772

TA KONTAKT!

PNE AS

Org.nr. 822 715 982

Tinfabriken, Ryfylkegata 45, 4014 Stavanger

+47 400 01 772

post@pn-e.no

Er du privatpraktiserende psykolog, eller vurderer du å starte privat praksis? Ta kontakt for en prat om hvordan vi kan gjøre dette enklere for deg!

Fill out this field
Fill out this field
Fill out this field

Psyknett + Employ = PNE

Psyknett Employ er et samarbeidsforetak mellom psykolognettverket Psyknett og Employ.

Employ ble startet i 2011 som en idé om å samle frilansere og andre selvstendige næringsdrivende i en kollektiv ordning. Hvordan startet det hele?

Gründer, økonom og frilans-bassist Karl-Dag Kjosavik syntes det var merkelig at det ikke fantes bedre løsninger for selvstendig næringsdrivende. At det var unødvendig arbeidskrevende og kostbart å drive en enmannsbedrift. At man måtte ta hele risikoen selv.

– Alle frilansere burde ha fulle sykepengerettigheter, gode forsikringer og hjelp med det administrative. Nå gir vi folk rett og slett sjansen til å profesjonalisere sin egen drift på en enklere og bedre måte, sier han.

Hvordan kom psykologer inn i bildet?

Psyknett har som hovedmål å bidra til økt psykologkapasitet i Norge. Med-gründer i Psyknett, Jan Kristian Stoveland, kjente godt til Employ. Etter å ha vurdert ulike konsepter som kunne gjøre psykologers hverdag enklere tok han kontakt med Kjosavik. Han tenkte at Employ-modellen måtte være midt i blinken også for privatpraktiserende psykologer. Idéen ble godt tatt imot og de to selskapene ble enige om å starte PNE AS i fellesskap.

Ved å tilby psykologer ansettelse i PNE senkes terskelen for å starte som privatpraktiserende psykolog på heltid eller deltid. Ansattfordeler gjør det tryggere og enklere å starte for seg selv, og når PNE overtar regnskap og andre administrative gjøremål, oppgaver som ofte føles som tidstyver i en travel arbeidshverdag, frigjøres tid som psykologen kan bruke til å ta imot flere klienter.

Velkommen til Psyknett Employ!

Meny