Spørsmål og svar

Andel av felleskostnader + 7,5 % av overskuddet*
«Men jeg blir aldri syk»
Er det dyrt?
Vi er mange – og det gir stordriftsfordeler
Bonus: et sosialt kollegium
Andel av felleskostnader + 7,5 % av overskuddet*

”overskudd” er et begrep for hva du sitter igjen med etter at kostnadene er dekket. NAV tar for eksempel 9,1 % for å gi deg 100 % sykepenger fra dag én. Vi tar 7,5 % og gir deg også 100 % sykepenger fra dag en (begrenset oppad til 6G etter arbeidsgiverperioden). I tillegg til mye mer. Hvordan kan vi gjøre det? Fordi vi er store og kan forhandle bedre avtaler på vegne av mange.

«Men jeg blir aldri syk»

En som driver for seg selv vet godt hva det koster å være syk. Å være borte fra jobb på grunn av egen, barns eller foreldres sykdom kan derfor føles ekstra belastende når du er selvstendig næringsdrivende.

Som ansatt i PNE får du sykepenger fra dag én, slik ansatte alltid får. Vi hjelper deg i kommunikasjonen med for NAV, og kan ha arbeidsgivers rolle i møter om det er ønskelig. PNE blir en ryddig medspiller i møtet med det offentlige. Vi gir tyngde fordi vi er mange og fordi vi kjenner systemet godt.

Er det dyrt?

Nei! Den beste måten å drive privat praksis på er å bli ansatt i PNE. Det tør vi si. Psyknett Employ er faktisk både bedre og billigere – hvis alternativet er å prøve å sette opp noe som er like trygt og bra i en enmannsbedrift. Og målet for enhver selvstendig næringsdrivende er jo å skape noe som er bærekraftig, noe som kan vare.

Den aller billigste måten å drive selvstendig på, er å ta ut næringsinntekt gjennom et enkeltpersonforetak, gjøre alt regnskap selv og ikke bruke penger på forsikringer/sykepenger.

Men det er i lengden ikke godt nok eller bærekraftig for de fleste.

Vi er mange – og det gir stordriftsfordeler

Det at vi er mange, gir oss stordriftsfordeler. Forsikringsselskap og andre aktører syns vi er interessante fordi vi er store. Dermed kan vi tilby våre ansatte skikkelige ansattgoder – slike som de med vanlig jobb nyter godt av og kanskje ikke tenker på. Hørte vi tilbud om helseforsikring? Eller «ferdig utfylt selvangivelse»? Gjennom PNE er det slutt på bekymring for skatteoppgjøret. Du blir lønnsmottaker, PNE betaler skatten på dine vegne og setter av feriepengene dine.

Og i tillegg: Gode innkjøpsavtaler og enkel leasing av IT utstyr, møbler og inventar til kontoret.

Bonus: et sosialt kollegium

Mange privatpraktiserende psykologer er overlatt til seg selv. Noen opplever også ensomhet. Dette prøver vi å gjøre noe med ved å treffes jevnlig for en prat og litt mat med likesinnede. Vi har også et felles intranett, hvor det er lett å komme i kontakt med kolleger.

Mindre byråkrati = mer energi til det du er god på!

I PNE er du ansatt – og du er fri. Dette frigir tid og energi for deg som fagperson, til å drive med det du helst skal – og vil.

Hvilke fordeler får jeg som ansatt?

Forsikringer
Administrasjon/regnskap
Rabatterte priser på
Forsikringer
 • premie til NPE og fagansvarsforsikring
 • 100% sykelønn fra dag én (maks 6G etter arbeidsgiverperioden)
 • gruppeliv (15+15G)
 • reise, tjeneste og fritid med familiedekning
 • fritidsulykkeforsikring
 • yrkesskade
 • behandlingsforsikring
Administrasjon/regnskap
 • håndtering av klientbetaling/fakturering
 • lønn/skatt/feriepenger
 • ferdig utfylt selvangivelse
 • hjelp til prising og avtaler hvis aktuelt
 • kommunikasjon med NAV / kemner
 • betalingsoppfølging / inkasso
Rabatterte priser på
 • treningssenter
 • hotell
 • fly
 • bildeling
 • leiebil (Hertz)
 • kollektivtransport (Rogaland)
 • leasing av datamaskiner og annet utstyr

Velkommen til Psyknett Employ!

Meny